[mota]Cho thuê nhà mặt phố Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. diện tích 70m2 x 3 tầng, Mặt tiền 3.5m. Giá cho thuê 7000 USD/Tháng (có thương lượng)[/mota]

[hot] [/hot]
[giabds] 7.000 $/Tháng [/giabds]
[maso] MS: 22142 [/maso]
[vitri] Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội [/vitri]
[mattien] 3.5 (m) [/mattien]
[sotang] 3 (tầng) [/sotang]
[dientich] 70 (m2) [/dientich]
[anh]
[/anh]
[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.3703293273!2d105.85043367274012!3d21.02527585856278!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abeb7040ac25%3A0x163d0b0f9cc7edab!2zVHLDoG5nIFRp4buBbiwgSG_DoG4gS2nhur9tLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1608131151851!5m2!1svi!2s[/bando]